Samenwerking tussen school en ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen. Met de app Social Schools houden we ouders op de hoogte van alles wat zich afspeelt op het kindcentrum.

Goed samenspel werkt beter

De Sparkel biedt onderwijs, kinderopvang en activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor ouders is het fijn dat we alle voorzieningen onder 1 dak hebben en dat hun kinderen school, opvang en vrije tijd makkelijk kunnen combineren.

Onze activiteiten stemmen we steeds af met de ouders. Die zijn als eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind onze natuurlijke partners. Zo kunnen we kinderen bieden waar ze recht op hebben: een warme leer-werkomgeving, zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen en groeien.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk overlegorgaan, waarvan de leden meepraten over het beleid van de school. Onze MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Zij worden gekozen door alle ouders en medewerkers van de school. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad, voordat een besluit genomen wordt.

Ouderraad

Op kindcentrum De Sparkel hebben we een actieve en betrokken ouderraad. Die organiseert verschillende uitjes en activiteiten. Dit gebeurt in overleg met het team van kindcentrum De Sparkel. Contactgegevens OR: or.desparkel@ijmare.nl.