De leden van de Medezeggenschapsraad

De MR van kindcentrum De Sparkel bestaat uit 4 MR-leden.


Anissa Belhadj en Matthijs Buschman (ouders).
Marjon Liemburg en Toine van Embden (leerkrachten).

Vergaderdata

De vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024

Dinsdag 3 oktober 2023MR-vergadering 1
Dinsdag 14 november 2023MR-vergadering 2
Dinsdag 16 januari 2024MR-vergadering 3
Dinsdag 5 maart 2024MR-vergadering 4
Dinsdag 28 mei 2024MR-vergadering 5
Dinsdag 2 juli 2024MR-vergadering 6