De leden van de Medezeggenschapsraad

De MR van kindcentrum De Sparkel bestaat uit 4 MR-leden.


Anissa Belhadj en Matthijs Buschman (ouders).
Marjon Liemburg en Toine van Embden (leerkrachten).

Vergaderdata

De vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024

Dinsdag 3 oktober 2023MR-vergadering 1 (Daarna andere data bekend).