De leden van de Medezeggenschapsraad

De MR van kindcentrum De Sparkel bestaat uit 4 MR-leden.

Jeroen Kuijs (ouder)
Anissa Belhadj (ouder)
Marjon Liemburg (leerkracht)
Toine van Embden (leerkracht)

Vergaderdata

De vergaderdata voor het schooljaar 2022-2023:

5-10-202216-05-2023
22-11-202204-07-2023
17-01-2023
14-03-2022