Peuteropvang, kinderdagverblijf én buitenschoolse opvang

Alles onder 1 dak, van peuters tot en met groep 8. Je kunt je aanmelden bij een van de onderdelen van ons kindcentrum.

Peuteropvang

De peuteropvang is gevestigd in kindcentrum De Sparkel. We delen de ingang met de school, en het buitenplein met de kleutergroepen. Kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden mogen 2 dagdelen komen spelen.

Bij De Sparkel werken we met het educatieve vve-programma Uk & Puk, waarin spelen centraal staat en er aandacht is voor de (taal)ontwikkeling van de kinderen. Vve staat voor ‘voor- en vroegschoolse educatie’. Kinderen met een vve-indicatie mogen 4 dagdelen naar de speelzaal komen.

De peuteropvang is 5 ochtenden per week geopend. Ouders hebben vrije keuze in de combinatie van 2 dagdelen, mits er ruimte is.

 • Maandag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
 • Dinsdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
 • Woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.
 • Donderdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.
 • Vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

U kunt uw kind aanmelden via: https://www.welschapkinderopvang.nl/ of bellen naar 0251-731731.

Kinderdagverblijf

De Sparkel is een kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar. Er zijn 2 groepen: een baby-dreumesgroep en een peutergroep. Door de kleinschaligheid kunnen we de kinderen echt een huiselijk gevoel geven. Ook in de inrichting van deze nieuwe locatie staan voor ons huiselijkheid, rust en warmte voorop. Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een goed en vertrouwd gevoel bij ons brengt.

Dagelijks organiseren we activiteiten waar uw kind aan mee kan doen. Wij geven uw nieuwsgierige kind volop de gelegenheid te ontdekken en te bewegen, zowel binnen als buiten. Buiten kunnen de oudste kinderen rennen, fietsen, spelen en volop bewegen. We mogen als we meer ruimte nodig hebben de speelplaats van Basisschool De Sparkel gebruiken. Daarnaast hebben we een kleine eigen speelplaats, met voor de allerkleinsten een afgeschermd speelhoekje.

 • Dagelijks geopend van 07.30 tot 18.00 uur.
 • We hebben een beperkt aantal plaatsen voor afname van halve dagen (07.30 tot 13.00 uur of 12.30 tot 18.00 uur).
 • 51 weken per jaar open (tussen kerst en oud & nieuw gesloten) met uitzondering van feestdagen.

Telefoonnummer

Baby-dreumesgroep: 0251 – 20 77 24 
Peutergroep: 06 – 28 79 16 71

Naschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (bso) is gevestigd in kindcentrum De Sparkel. We maken gebruik van een van de lokalen van de school en van het speelterrein. Met een vast team van medewerkers vangen wij in 1 groepsruimte maximaal 20 kinderen op. De bso is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag worden de kinderen opgevangen bij een bso op een andere locatie.

 • Naschoolse opvang: 14.15 – 18.30 uur.
 • Tijdens schoolvakanties: 07.30 – 18.30 uur.
 • Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

U kunt uw kind aanmelden via: https://www.welschapkinderopvang.nl/ of bellen naar 0251-731731.

Ouder aan het woord:

Milou gaat elke dag blij naar school. Er wordt goed gekeken naar het individuele kind en er is extra ondersteuning voor haar dyslexie. Mocht ik opnieuw moeten kiezen, kies ik weer voor Kindcentrum De Sparkel”.

Debby, moeder van Hugo en Milou