KC De Sparkel

Kindcentrum De Sparkel (voorheen OBS ’t Kraaienest) ontwikkelt zich tot een kind centrum (KC). Naast onderwijs kunt u bij ons terecht voor het Kinderdagverblijf, de peuteropvang en de naschoolse opvang.

De school werkt nauw samen met Welschap Heemskerk. Er wordt gewerkt met een gezamenlijke visie op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Er worden activiteiten georganiseerd in de naschoolse tijd, die in het verlengde liggen van wat onder schooltijd plaatsvindt.

Als ouder staat het u vrij om al dan niet van deze diensten gebruik te maken. Wij willen een zo breed mogelijk aanbod voor uw kind te realiseren.

Wat is eigenlijk een KC?

-Wij zorgen samen voor onderwijs, kinderopvang en activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
-We willen dat kinderen plezierig opgroeien, dat zij fijn kunnen spelen en leren binnen en buiten schooltijd.
-Voor ouders is het fijn dat alle voorzieningen onder één dak zijn en dat hun kinderen school, opvang en vrije tijd makkelijk kunnen combineren.

Klik hier voor de schoolgids

Schooltijden

Alle groepen hebben bij ons gelijke schooltijden:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan wij van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. Alle leerlingen lunchen op school in een pauze van 30 minuten.
Op woensdag gaan wij van 8.30 uur tot 12.15 uur naar school. De leerlingen lunchen dan thuis of op de naschoolse opvang.
BSO (voor-en naschoolse opvang) 14.15 uur tot 18.30 uur
Peuteropvang maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Samenwerking

De basisschool, het KDV, de POV en de BSO werken al langere tijd goed samen. In februari 2020 is de BSO geopend en in september 2020 het KDV. In februari 2021 is ook de POV gestart en we bieden nu opvang en onderwijs aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit alles onder 1 gezamenlijke naam: kindcentrum De Sparkel.

We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor ‘onze’ kinderen. Die verantwoordelijkheid mag niet afhankelijk zijn van personen, maar moet structureel zijn ingebed in hoe we de dingen met elkaar doen. Daartoe organiseren we een doorgaande lijn die onderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang logisch en soepel met elkaar verbindt.

Kinderen van 0 tot 12 jaar de kans bieden zich optimaal voor te bereiden op de wereld van morgen. We ontwikkelen een gezamenlijk programma en profiteren van elkaars expertise. We zijn betrokken bij elkaars werk en doen wat nodig is. Dit alles natuurlijk in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Daarbij kijken we verder dan de grenzen van onze eigen organisaties. Dat vraagt van ons dat we open en transparant zijn naar elkaar en zichtbaar en duidelijk naar kinderen, ouders en samenwerkingspartners.

Inschrijven:

Bent u nieuwsgierig geworden naar kindcentrum De Sparkel? Wilt u eens komen kijken, wilt u een gesprek met de schoolleiding? Dat kan!
U kunt telefonisch een afspraak inplannen (0251-223467) of een mail sturen naar de schoolleider Anita van der Eng (anita.vandereng@opoijmond.nl).
Heeft u voldoende informatie, staat u achter het beleid van onze school en u besluit uw kind op onze school te plaatsen, dan schrijven we in. Dat gebeurt aan de hand van een inschrijfformulier.

Een paar weken voor de 4de verjaardag nemen we contact met u op om te vertellen in welke groep uw kind is geplaatst om vervolgens een “wen” afspraak te maken voor die allereerste keer naar de basisschool. Dat is HET grote moment!

Voor de Peuteropvang, het Kinderdagverblijf en de BSO kunt u contact opnemen met Welschap.
U kunt uw kind aanmelden via: https://www.welschapkinderopvang.nl/ of bellen naar 0251-731731.

Kernwoorden: Betrokkenheid, Groei, Veiligheid, Eigenaarschap, Professioneel.

Kinderdagverblijf

Het dagverblijf is een kleinschalige kinderdagverblijf met één verticale groep voor maximaal 12 kinderen per dag in de leeftijd 0 tot 4 jaar. Door de kleinschaligheid kunnen we de kinderen echt een huiselijk gevoel geven.

Meer info > Inschrijven >

Buitenschoolse opvang

De BSO is gevestigd in kindcentrum De Sparkel. We maken gebruik van één van de lokalen van de school en gebruiken het speelterrein. Met een vast team van medewerkers vangen wij in één groepsruimte maximaal 20 kinderen op.

Meer info > Inschrijven >

Peuteropvang

De peuteropvang is gevestigd in Kindcentrum De Sparkel. We delen de ingang met de school en het buitenplein met de kleutergroepen. Kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden mogen twee dagdelen komen spelen.

Meer info > Inschrijven >