Groei, bloei, straal!

Opvang en onderwijs in één

Alle voorzieningen onder 1 dak

De Sparkel biedt een compleet geheel van onderwijs, kinderopvang en activiteiten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. We willen dat kinderen plezierig opgroeien, dat zij fijn kunnen spelen en leren binnen en buiten schooltijd. Veel ouders vinden het fijn dat alle voorzieningen onder één dak zijn en dat hun kinderen school, opvang en vrije tijd makkelijk kunnen combineren.

De basisschool, het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang werken al langere tijd goed samen, onder 1 gezamenlijke naam: Kindcentrum De Sparkel.

Profiteren van elkaars kennis

We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor ‘onze’ kinderen. Die verantwoordelijkheid mag niet afhankelijk zijn van personen, maar moet structureel geregeld zijn in hoe we de dingen met elkaar doen. Daarvoor organiseren we een doorgaande lijn die onderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang logisch en soepel met elkaar verbindt. Wij ontwikkelen een gezamenlijk programma en profiteren van elkaars kennis om kinderen optimaal voor te bereiden op de wereld van morgen.

Ouder aan het woord:

“Ons kind zit hier helemaal op haar plek. Altijd een fijne sfeer en er worden veel leuke activiteiten georganiseerd. Wat extra hulp bij taal was ook zo geregeld. Wij kunnen als ouders niks anders zeggen dan dat wij tevreden zijn!”

Suzanne, moeder van Evy en Romy

Ook voor hoogbegaafde leerlingen

Wij bieden ook voltijd HB-onderwijs. De Sparkel heeft een HB-groep/meerkunnersgroep voor getalenteerde leerlingen. Voor meer informatie over deze groep kun je contact met ons opnemen via 0251 – 22 34 67, of een mail sturen naar de directeur van De Sparkel: anita.vandereng@ijmare.nl

De school als leefgemeenschap

De Sparkel werkt met het programma van de Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Onze manier van werken is afgestemd op de drie basisbehoeften van kinderen om ontwikkeling, motivatie en leerplezier te waarborgen. Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft behoefte aan:

Relatie

Anderen waarderen mij en willen met mij omgaan, ik hoor erbij.

Autonomie

Ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen.

Competentie

Ik geloof en heb plezier in eigen kunnen.

Kom kennismaken

Wil je komen kijken en de schoolleiding spreken? Dat kan! Maak telefonisch een afspraak (0251 – 22 34 67) of mail naar directeur Anita van der Eng: anita.vandereng@ijmare.nl

Onderdelen van ons kindcentrum

De Sparkel biedt behalve onderwijs ook een kinderdagverblijf, peuteropvang en naschoolse opvang. Wij organiseren naschoolse activiteiten die aansluiten op wat er onder schooltijd plaatsvindt.

De basisschool

Vanaf 4 jaar kunnen kinderen bij ons naar de basisschool. Wij hebben op dit moment 9 groepen: 2 kleutergroepen, groep 3 t/m 8 en 1 HB-groep.

De buitenschoolse opvang

De BSO is gevestigd in kindcentrum De Sparkel. Met een vast team van medewerkers vangen wij de kinderen op. De BSO is geopend tot 18.30 uur.

Peuteropvang

Ook de peuteropvang is gevestigd in kindcentrum De Sparkel. Kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden mogen twee dagdelen komen spelen (08.30 uur tot 12.30 uur).

Kinderopvang

De Sparkel is een kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar. Er zijn 2 groepen: een baby-dreumesgroep en een peutergroep. Het KDV is elke dag geopend van 07.30 uur tot 18.00 uur.

HB-groep / meerkunnersgroep

Ook werken bij een bevlogen onderwijsinstelling?

Deze school maakt deel uit van IJmare waar alle mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen als leerkracht of als ondersteunende professional. Met 16 scholen en ruim 350 gedreven collega’s gaan wij elke dag voor het best mogelijke onderwijs in de IJmond.