Verlof aanvragen

U kunt verlof aanvragen bij de directeur van de school, Anita van der Eng. (anita.vandereng@ijmare.nl).